අපේ වගතුග………

මම සි.එස් බන්ඩාරනායක,

ලොව පුරා විසිරි සිටින සිංහළ  කවි කිවිඳියන්  හා කතිකාවකටත් ඔවුන් ගේ නිර්මාණ වලට ‍තෝතැන්නක් ලෙසත් මෙම බ්ලොග් අඩවිය කැප වෙන අතර, වඩාත් පළදායි යමක්   සාහිත්ය්‍ය ළැඳි ඔබටත් මටත් මෙමගින් වේවායි  මම ඉතසිතින් පතමි.

Advertisements

 
%d bloggers like this: